22 de agost de 2017

Organització

Dins el Consell hi ha un vocal en representació de cada una de les següents quatre àrees municipals: Cultura i Esports; Urbanisme i Habitatge; Benestar Social, Immigració i Participació; i Infrastructures i Coordinació Territorial. També, com a vocals, hi ha tres representants del professorat de centres concertats, i tres del professorat de centres públics, cinc en representació de pares i mares d'alumnes, tres representants de centres públics i tres de centres concertats, així com cinc més que designa l'Ajuntament lliurement.

© Ajuntament de Palma 2016-2017 | Avís legal
Plaça Nova de la Ferreria, 2 bxs 07002 | Palma, Illes Balears
Tel. 971 449 406 - 971 449 447-8 educacio@palma.es